FAS UT3 nu till beställning!

FAS UT version 3 ersätter nu den andra versionen. Den nya handboken är helt omarbetad och innehåller flera nya läkemedelsområden. I FAS UT 3 finns 40 kapitel med 280 sidor och mer än 200 av de vanligaste läkemedelssubstanserna som används i sjukvården ingår.
FAS UT 3 har tagits fram under 2010 i samverkan mellan författaren Claes Lundgren och läkemedelskommittéer i 14 landsting. Detta samarbete har präglat innehållet med många kliniska erfarenheter, men även viktiga kompletteringar av det vetenskapliga underlaget.

Handbokens huvudsyfte är att stödja sjukvården i arbetet med att erbjuda en förbättrad läkemedelsanvändning och där möjliga vinster för den enskilde patienten är en förbättrad livskvalitet, minskade behov av vård och omsorg, men även minskade läkemedelskostnader.